دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۹/۱۲
قوانين و دستورالعمل ها
 رديف  نام و مشخصات قوانين و مقررات
1
 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها ( مصوب هيأت امناء)
 2
 ضوابط اجرايي بودجه ساليانه كشور مصوب هيأت وزيران

 3 قانون مالي و محاسباتي عمومي 
4
 قانون مالياتهاي مستقيم
 5 نظام نوين امور مالي 
 6
قانون كار و تأمين اجتماعي

 7 قانون و مقررات استخدامي كشور 
 8  آئين نامه استخدامي و تشكيلاتي اعضاء غير هيأت علمي دانشگاه ( مصوب هيأت امناء دانشگاه)
 9  آئين نامه برگزاري مناقصات
10
 مجموعه قوانين و مقررات بازنشستگان و وظيفه بگيران

قانون الزام دولت به اقدام قانوني به منظور ايجاد نظام هماهنگ و فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان
قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب
قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب
 11  برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور
 12  قانون و تبصره هاي بودجه ساليانه
 13  قانون لايحه خدمات كشوري
14
 قوانين ومقررات عمومي واختصاصي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي
15
 قانون بخشي از مقررات دولت
 16  قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات دولت
 17  قانون اجرائي ماده 88
 18  برنامه پزشك خانواده
 19  آيين نامه مالي سال 1388
 20ضوابط اجرايي بودجه 95
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/10
تعداد بازدید:
5281
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal