دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۷/۷
قوانين و دستورالعملها
 
 رديف 
 عنوان بخشنامه 
1ما به تفاوت نرخ فولاد،سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1384 
2
ما به تفاوت نرخ فولاد،سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1383
3ما به تفاوت نرخ فولاد،سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه سوم سال 1383 
 4ما به تفاوت  نرخ فولاد،سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383 
شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1382 
 6 نرخ فولاد ، سيمان و مواد ناريه در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1382 
 7 نرخ فولاد ، سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه دوم سال 1382 
 8  نرخ فولاد ، سيمان و مواد ناريه در دوره سه ماهه اول سال 1382
 شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
 10شاخصهاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1383 
 11شاخصهاي موقت دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1383 
12  شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1384
 13 شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
 14 بخشنامه دستگاه هاي اجرائي ، مهندسان مشاور و پيمانكاران (2/10/1369) 
15  بخشنامه دستگاه هاي اجرائي ، مهندسان مشاور و پيمانكاران(8/7/1369)
 16  بخشنامه دستگاه هاي اجرائي ، مهندسان مشاور و پيمانكاران(25/12/1369)
 17موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره
18  شاخص قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1385
19 ميزان درصد حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور
 20پرسش و پاسخ قانون برگزاري مناقصات 
21  انعقاد پيمان با نرخ متر مربع زيربنا
22نحوه تعديل آ حادبهاي پيمان ها
23طراحي بناهاي درماني 
24 بخشنامه حق بيمه  
 25نصاب معاملات 
رديف 
 عنوان فهرست بها
 1فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1383
2فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1383 
 فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1383
فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1384 
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1384 
 فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1385
 7فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1385 
 فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1385
 فهرست بهاي واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن 1385
10 فهرست بهاي واحد پايه رشته راه،باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن 1386 
11  فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1386
12   فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1386
13  فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1386
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/01
تعداد بازدید:
1518
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal