دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۹/۱۲
قوانين و دستورالعملها
قوانین و دستورالعمل های مدیریت منابع انسانی
 
 ردیف
 عنوان قوانین و دستورالعمل
1
قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان
 2دستورالعمل ارزیابی عملکردکارمندان موسسات تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی  
3
آئین نامه استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ( مصوب هیأت امناء دانشگاه)   
4
 قانون مربوط به فوق العاده جذب مشاغل کارشناسی به پزشکان متعهد خدمت ضریب K
5
ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کشور مصوب هیأت وزیران (قانون بودجه سال 1387)
6
ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کشور مصوب هیأت وزیران (مصوبات سال 1387) 
7
قوانین ومقررات عمومی واختصاصی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
8
قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب
9
 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 
10
مجموعه پرسش و پاسخ های قانون مدیریت خدمات
11
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
12
دستورالعمل تبدیل از رسمی آزمایشی به قطعی
13
آئین نامه اداری,استخدامی اعضای هیات علمی
14
دستور العمل های مربوط به واحد ترفیع ومزایا
15
دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورز
16
چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان
17
نقل و انتقالات و ماموریتهای آموزشی1
18
نقل و انتقالات و ماموریتهای آموزشی2
19
ساماندهی فعالیت ورزشی کارمندان
20
قانون و مقررات استخدامی کشور 
21
قوانین مربوط به واحد ارزشیابی
22
طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان
23
ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران
24
مدیریت خدمات کشوری
25
قوانین ترفیع و مزایا 
26
امورمرخصیها
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/17
تعداد بازدید:
3154
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal