دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۷/۷
شرح وظایف
 مديريت منايع انساني

- اجراي قوانين و آئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي و كاركنان غير آموزشي و پيش بيني كادر علمي ، اداري و فني و درماني مورد نياز دانشگاه
- اداره امور استخدامي طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوطه و مشاركت در تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي دانشگاه
- تهيه و ارائه برنامه هاي رفاهي كاركنان دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آن
- ارائه نظرات اصلاحي در زمينه امور اداري دانشگاه به منظور پيشبرد هدفهاي جاري دانشگاه در امور اداري
- رعايت حقوق قانوني كاركنان دانشگاه و جلوگيري از تضييع حق قانوني آنان
- تهيه و پيشنهاد سيستم تشويق و تنبيه كاركنان به منظور رعايت عدالت اداري
- انجام مراحل استخدام ، ترفيع ، مرخصي و بركناري اعضاء هيئت علمي بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مربوطه
- تهيه احكام ترفيع و ارتقاء اعضاء هيئت علمي
- نگهداري و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به اعضاء هيئت علمي و پرونده هاي استخدامي آنان
- اجراي مصوبات انضباطي اعضاء هيئت علمي و اجراي خط مشي هائي كه در اين رابطه از طرف مقامات ذيصلاح ابلاغ گرديده است
- پيش بيني و اظهار نظر در نيازهاي پرسنلي واحدهاي دانشگاه با همكاري دفتر بودجه و تشكيلات
- انجام مراحل استخدام ، ترفيع ، مرخصي و بركناري كاركنان بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مربوطه
- اجراي مصوبات انضباطي كاركنان و رسيدگي به اجراي خط مشي هائي كه در آن رابطه ابلاغ گرديده است
- تهيه و تنظيم شرح شغل كاركنان غير آموزشي همراه با شناخت صحيح و دقيق مشاغل از طريق مصاحبه با شاغلين پستهاي سازماني و يا طرق ديگر
- تخصيص پستهاي ثابت سازماني به طبقات شغلي رسته هاي مختلف طرح طبقه بندي مشاغل
- اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل با همكاري واحدهاي ذيربط
- فراهم آوردن امكانات رفاهي براي كاركنان و اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي محدوده مقررات و با در نظر گرفتن امكانات و شرايط فني و مالي دانشگاه
- انجام امور مربوط به بيمه و بهداشت و درمان كاركنان دانشگاه
- پرداخت كمكهاي غير نقدي كاركنان با همكاري واحدهاي مربوطه
- تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان از قبيل شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن و اعظاء وامهاي ضروري و غيره
- نظارت بر فعاليتهاي باشگاه دانشگاه
- انجام امور رفاهي مربوط به ميهمانان دانشگاه و همكاري در رفع نيازمنديهاي آنان
- انجام مراحل بازنشستگي كاركنان و اعضاء هيئت علمي
- انجام مكاتبات لازم در جهت تأمين نيازمنديهاي بازنشستگان و مستمري بگيران دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
8929
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal